Κανονισμοι και συχνεσ ερωτησεισ

Το διοικητικό συμβούλιο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου έχει θεσπίσει κάποιους εσωτερικούς κανονισμούς στους οποίους υποχρεώνονται όλα τα μέλη βάσει καταστατικού να τηρούν. 

ΚαταΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΑΝΗΛΊΚΩΝ

Κανονισμοσ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι Αετοι είναι μέλος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και επομένως τηρεί τους κανονισμούς αυτής της ομοσπονδίας. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τόσο ως προς την ηλικία, όσο και ως προς αναπηρία. π.χ. Άτομα με μοναδική αναπηρία την κώφωση.

Δυστυχώς όχι. Οι Αετοί ως μέλη της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες καλιεργούν  αθλήματα που ανήκουν στην εν λόγω ομοσπονδία.

Είναι πολύ εύκολο. Πάρε μας τηλέφωνο ή στείλε μας ένα email!

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Ιατρικά από Δημόσιο ή Ιδιώτη

 • Υπερηχογράφημα καρδίας
 • Καρδιογράφημα
 • Γνωμάτευση Καρδιολόγου
 • Κάρτα υγείας υπογεγραμμένη από τον Καρδιολόγο
 • Γενική Ούρων
 • Γενική Αίματος
 • Γνωμάτευση Παθολόγου ή Παιδιάτρου
 • Για το άθλημα της κολύμβησης χρειάζεται επιπλέον και γνωμάτευση δερματολόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν αρκεί να γνωματεύονται οι εξετάσεις, χρειάζεται ξεχωριστή γνωμάτευση καρδιολόγου και παθολόγου. Επίσης χρειάζεται οπωσδήποτε υπερηχογράφημα καρδιάς άσχετα με το τι φαίνεται από το καρδιογράφημα. Αν υπάρχουν εξετάσεις το τελευταίο 8μηνο, ισχύουν.

 

Έγγραφα Εγγραφής  

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
 • 4 Φωτογραφίες
 • ΥΔ με γνήσιο υπογραφής (GDPR) για τον Σύλλογο
  • των δύο γονέων (για αθλητή με νοητική αναπηρία ή ανήλικο)
  • του αθλητή (για αθλητή ενήλικα)
 • ΥΔ χωρίς γνήσιο υπογραφής για την Ομοσπονδία

Επιπλέον έγγραφο ανάλογα με την Αναπηρία

 • Για αθλητές με μαθησιακές δυσκολίες ή νοητικές αναπηρίες χρειάζεται φωτοτυπία από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ ή WISCIII ή νοσοκομείου (αν υπάρχει, διαφορετικά θα τον εξετάσει συνεργάτης του σωματείου).
 • Για αθλητές με σύνδρομο Down χρειάζεται φωτοτυπία από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ ή WISCIII ή νοσοκομείου (αν υπάρχει) και βεβαίωση από το γιατρό ότι «δεν πάσχει από Αστάθειας της Ατλαντοαξονικής Άρθρωσης»  ή ότι έχει «Ασυμπτωματική Αστάθειας της Ατλαντοαξονικής Άρθρωσης» και ότι μπορεί να αθλείται με επισυναπτόμενη την ακτινογραφία αυχένα.
 • Για αθλητές με κινητικές αναπηρίες χρειάζεται γνωμάτευση Ιατρού που παρακολουθεί τον αθλητή που να αναφέρει την πάθηση και τις δυσκολίες που παρουσιάζει στην κίνηση.
 • Για αθλητές με μειωμένη ή καθόλου όραση χρειάζεται γνωμάτευση Ιατρού που παρακολουθεί τον αθλητή που να αναφέρει την πάθηση και τον βαθμό οπτικής οξύτητας σε κάθε οφθαλμό.