Ευεργέτες

Tο συγκεκριμένο τίτλο τον λαμβάνει οποιοσδήποτε φορέας ή ιδιώτης συνεισφέρει στο σωματείο πόσο άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ είτε ως οικονομική ενίσχυση είτε  σε υλικό που αποτιμάται στο ποσό αυτό. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι ο μόνος φορέας ο οποίος έχει ανακηρυχθεί από το σωματείο μας ως ευεργέτης. Είναι τεράστια τιμή για το σωματείο μας να αναγνωρίζεται η προσπάθεια που κάνει και να του δίνεται η δυνατότητα να υπηρετεί με συνέπεια και αξιοπρέπεια τους σκοπούς του. Με μεγάλη συγκίνηση οι άνθρωποι του σωματείου μας, δηλαδή, η διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές, οι γονείς των αθλητών, θα θέλαμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους στα ελληνικά πετρέλαια για την πολυετή τους προσφορά στo σωματείο μας.